Contact Us

If you have questions regarding Bonsai Technical Training at The Home of Takamatsu Bonsai, please cantact the Kagawa Prefecture Bonsai Production Promotion Council.

Kagawa Prefecture Bonsai Production Promotion Council
c/o JA Kagawa Prefecture Fureai Center Kokubunji
744-1 Shinmyo, Kokubunji-cho, Takamatsu, Kagawa Prefecture 769-0104